Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Bas Kalmar

BAS KALMAR – är ett ESF projekt inom Kalmar kommun som vänder sig till nyanlända med ingen eller mycket låg utbildning från sitt hemland.

På BAS får du grunderna i svenska språket i kombination med andra aktiviteter och insatser. Syftet är att hjälpa dig att komma närmare arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Fler sidor inom arbete för nyanlända

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Integra

Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda samordnade insatser

Ljungnäsvillan

Personlig utveckling genom praktik

SFI - Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Senast uppdaterad: 24 mars 2020
Publicerad: 22 augusti 2018