Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Bas KALMAR

Bas KALMAR– är ett projekt som har drivits av Kalmar kommun med hjälp av ESF projektmedel från och med våren 2018 till och med hösten 2020.