Kalmar kommuns konstsamling

I vår konstsamling ingår 3800 konstverk. Det är en varierad och omfattande samling.

Konstinköp 2021

Konstinköp Kalmar kommun 2021

Konstinköp 2022

Konstinköp Kalmar kommun 2022