Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen samt kontroll av receptfria läkemedel.

Socialnämnden består av elva ordinarie ledamöter och sju ersättare. Nämnden sammanträder en gång i månaden utom i juli.

Socialnämndens sammanträden är inte offentliga.

Protokoll, kallelser och handlingar 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Kontakt

Tidigare protokoll socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt...