Sammanträdesdagar 2023

Med reservation för ändringar.

Tabell: Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

30

27

27

24

29

19

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December25

30

27

18

Tabell: Sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

10

7

7

4

2

7

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December5

3

7

5


Tabell: Kommunstyrelsens arbetsutskott (i regel varje tisdag förutom när kommunstyrelsen har möte)

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

DecemberTabell: Sammanträdesdagar för Kommunstyrelsens planutskott

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

24

14

14

18

16

13

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


29

19

17

21

19

Tabell: Sammanträdesdagar för Nämnden för integration och arbetsmarknad

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

-

2

2

6

4

2

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December7

13

2

7


Tabell: Sammanträdesdagar för Utbildningsnämnden

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

25

14

15

19

17

21

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


 

20

18

14

20

Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmarsunds Hjälpmedelsnämnd

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

27


30


26


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December1

31


1

Tabell: Sammanträdesdagar för Kultur- och fritidsnämnden

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

25

15

22

19

17

-

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December13

18

15

20


Tabell: Sammanträdesdagar för Omsorgsnämnden

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

26

23

23

27

25

21

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December21

26

23

14

Tabell: Sammanträdesdagar för Samhällsbyggnadsnämnden

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

26

16

23

20

25

29

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


24

20

26

23

14

Tabell: Sammanträdesdagar för Servicenämnden

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

25

16

22

19

24

14

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December20

18

22

13

Tabell: Sammanträdesdagar för Socialnämnden

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

31

28

28

25

30

20

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


29

26

31

28

19


Tabell: Sammanträdesdagar för Södermöre kommundelsnämnd

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

25

16

15

19

17

21

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


23

20

18

15

20

Tabell:Sammanträdesdagar för Vatten- och miljönämnd

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

27

-

10

14

11-12

21

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


25

15

13

17

15

Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmarsunds Överförmyndarnämnd

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

19

16

16

13

11

13

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December14

12


14

Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmarsunds Gymnasieförbund

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

26

23

30

27

25


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


31

28

27

23

14

Tabell: Sammanträdesdagar för Kretslopp Sydost

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

27


31


5


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December
20


8

Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmar Kommunbolag AB

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

26

23

30

27

25


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December


31

28

27

23

14

Tabell: Sammanträdesdagar för Destination Kalmar AB

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


2

9


23


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December14


9

7

Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmar Energi AB

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

DecemberTabell: Sammanträdesdagar för Kalmar Hamn AB

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

DecemberTabell: Sammanträdesdagar för Kalmarhem AB

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


9

9


17

15

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December14


10

14

Tabell: Sammanträdesdagar för Kalmars Science Park AB

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

JuniJuli

Augusti

September

Oktober

November

DecemberTabell: Sammanträdesdagar för Kalmar Vatten AB

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


14

7


11


Juli

Augusti

September

Oktober

November

December14


10

13

Tabell: Sammanträdesdagar för Växtplats i Kalmar AB

2023


Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni


16

6


11

15

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December14

11

10

14

Fler sidor inom möten, handlingar och protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter

Hjälpmedelsnämnden

Kalmar läns kommuner samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för teknis

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Integration- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnden för integration och arbetsmarknad

Landsbygdsnämnden

Nämnden ansvarar för Kalmar kommuns strategiska arbete med landsbygdsutveckling.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har när det gäller stöd, omsorg och vård till äldre personer.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden ansvarar för planering och bygglov, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och gator, mil

Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, ve

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd upphörde maj 2023. Möten handlingar och protokoll fram till detta datum hittar du här

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning och omsorg för barn och ungdomar mellan 1-16 år.

Valnämnden

Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, va

Vatten- och miljönämnden

Vatten- och miljönämnden ansvarar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor. Utom vad gäller samhällsbyggnad

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Rådgivande organ

Vi samverkar med andra organisationer inom specifika områden

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 11 september 2023
Publicerad: 23 november 2022