Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Protokoll, kallelser och handlingar 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2019
Kallelser 2019

Protokoll, kallelser och handlingar 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2018
Kallelser 2018

Protokoll, kallelser och handlingar 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2017
Kallelser 2017

Protokoll, kallelser och handlingar 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse.pdföppnas i nytt fönster 154.2 kB 2017-10-10 13.00
Kommunstyrelsen_6_september_2016_del I.pdföppnas i nytt fönster 18.3 MB 2017-10-10 13.00
Kommunstyrelsen_6_september_2016_del II.pdföppnas i nytt fönster 23 MB 2017-10-10 13.00
04_Detaljplan_kv_Bilen_I.pdföppnas i nytt fönster 5.8 MB 2017-10-10 13.00
05_placering_bad_friskvårdsanläggning_Kalmar.pdföppnas i nytt fönster 6.8 MB 2017-10-10 13.00
06_Revisionsrapport_IT.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-10-10 13.00
07_samverkansavtal_polisen.pdföppnas i nytt fönster 3.1 MB 2017-10-10 13.00
08_Reglemente_Kalmar_kommuns_namnder.pdföppnas i nytt fönster 441.3 kB 2017-10-10 13.00
09_Arrendeavtal_Barkestorp.pdföppnas i nytt fönster 422.8 kB 2017-10-10 13.00
10_Byteatern_expansion.pdföppnas i nytt fönster 91.6 kB 2017-10-10 13.00
11_Ekonomirapport_efter_ juni.pdföppnas i nytt fönster 104.9 kB 2017-10-10 13.00
12_ KS_ekonomirapport_juni.pdföppnas i nytt fönster 181.9 kB 2017-10-10 13.00
13_Forhandlingsframstallan_Brandkaren.pdföppnas i nytt fönster 223 kB 2017-10-10 13.00
14_forsaljning_Arkaden_3_Norrliden.pdföppnas i nytt fönster 782.7 kB 2017-10-10 13.00
15_forsaljning_Skansen_2_gamla_stan.pdföppnas i nytt fönster 457.2 kB 2017-10-10 13.00
16_forsaljning_Djurangen_HansaBygg_etapp1.pdföppnas i nytt fönster 675.6 kB 2017-10-10 13.00
17_forsaljning_Djurangen_PEABetapp1.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2017-10-10 13.00
18_Markanvisningsavtal_forsaljning_Djurangen_PEABetapp2.pdföppnas i nytt fönster 815.1 kB 2017-10-10 13.00
19_Gatunamn_Lindsdal.pdföppnas i nytt fönster 301.7 kB 2017-10-10 13.00
20_Motion_L_Oppna_natverk.pdföppnas i nytt fönster 441 kB 2017-10-10 13.00
21_Motion_MP_underlatta_bilisterna.pdföppnas i nytt fönster 277.9 kB 2017-10-10 13.00
22_Motion_MP_demokrati.pdföppnas i nytt fönster 230.9 kB 2017-10-10 13.00
23_Motion_L_deltidsbrand.pdföppnas i nytt fönster 201 kB 2017-10-10 13.00
24_Motion_L__hjalpkalmarbor.pdföppnas i nytt fönster 191.6 kB 2017-10-10 13.00
25_Medborgarforslag_decimera_kaniner.pdföppnas i nytt fönster 147.7 kB 2017-10-10 13.00
26_Yttrande_halsa_kultur.pdföppnas i nytt fönster 610.5 kB 2017-10-10 13.00
27_Yttrande_nationell_stodfunktion.pdföppnas i nytt fönster 3 MB 2017-10-10 13.00
28_Yttrande_Mer_flyg_bostader.pdföppnas i nytt fönster 4.8 MB 2017-10-10 13.00
Delegationsbeslut_rev.pdföppnas i nytt fönster 6.8 MB 2017-10-10 13.00
Anmalningsarenden.pdföppnas i nytt fönster 3.7 MB 2017-10-10 13.00

Protokoll, kallelser och handlingar 2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2015
Kallelser 2015

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut kallelser, handlingar och protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från ännu längre tillbaka, kontakta respektive förvaltning.

Fler sidor inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens planutskott

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- o...

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsut...

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Utskottet för integration och arbetsmarknad

Senast uppdaterad: 5 februari 2020
Publicerad: 21 juni 2017