Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till fullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet liksom över de kommunala bolagen och kommunalförbunden.

Protokoll, kallelser och handlingar 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2019
Kallelser 2019

Protokoll, kallelser och handlingar 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2018
Kallelser 2018

Protokoll, kallelser och handlingar 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2017
Kallelser 2017

Protokoll, kallelser och handlingar 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse.pdföppnas i nytt fönster 127.8 kB 2017-10-10 12.55
Kommunstyrelsen_7_juni_2016_del_I.pdföppnas i nytt fönster 19.2 MB 2017-10-10 12.55
Kommunstyrelsen_7_juni_2016_del_II.pdföppnas i nytt fönster 11.4 MB 2017-10-10 12.55
Kommunstyrelsen_7_juni_2016.pdf_del_III.pdföppnas i nytt fönster 16.3 MB 2017-10-10 12.55
03_Vp_budget2017.pdf_I.pdföppnas i nytt fönster 4.9 MB 2017-10-10 12.55
04_Ny_arena_KIFAB.pdföppnas i nytt fönster 326.8 kB 2017-10-10 12.55
05_Utokad_stod_foreningar.pdföppnas i nytt fönster 129.5 kB 2017-10-10 12.55
06_Utokad_bidrag_enskilda_vagar.pdföppnas i nytt fönster 104.1 kB 2017-10-10 12.55
07_Verksamhetsomrade_Kalmar_Vatten.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2017-10-10 12.55
08_Klimatkompensation.pdföppnas i nytt fönster 641.2 kB 2017-10-10 12.55
09_Lan_forlosa_arteback_fiber.pdföppnas i nytt fönster 228.2 kB 2017-10-10 12.55
10_Kommunal_borgen_Mokallan.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2017-10-10 12.55
11_Kommunal_lan_borgen_fiber.pdföppnas i nytt fönster 119.9 kB 2017-10-10 12.55
12_Detaljplan_kv_Svalan_mfl.pdföppnas i nytt fönster 9.4 MB 2017-10-10 12.55
13_Riktlinjer_parkering.pdföppnas i nytt fönster 8.3 MB 2017-10-10 12.55
14_Drogpol_program_2016-2020.pdföppnas i nytt fönster 541.2 kB 2017-10-10 12.55
15_Program_privata_utforare.pdföppnas i nytt fönster 187.4 kB 2017-10-10 12.55
16_Budgetuppfoljning_april.pdföppnas i nytt fönster 503.2 kB 2017-10-10 12.55
17_KS_uppfoljningx.pdföppnas i nytt fönster 332.7 kB 2017-10-10 12.55
18_Ekonomisk_rapport_KKAB.pdföppnas i nytt fönster 368.4 kB 2017-10-10 12.55
19_KS_interna_kontrollplan.pdföppnas i nytt fönster 129.7 kB 2017-10-10 12.55
20_Medlemsavg_samordningsf.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2017-10-10 12.55
21_Alternativa_betalsatt.pdföppnas i nytt fönster 103.2 kB 2017-10-10 12.55
23_forsaljning_Rastenen_1_Norra_Vimpeltorpet.pdföppnas i nytt fönster 304.2 kB 2017-10-10 12.55
24_forsaljning_Verktygsmakaren_1_Fjolebro.pdföppnas i nytt fönster 269.2 kB 2017-10-10 12.55
25_forsaljning_Lingonet_2_Snurrom.pdföppnas i nytt fönster 243.5 kB 2017-10-10 12.55
26_forsaljning_Blabaret_1_Snurrom.pdföppnas i nytt fönster 234.3 kB 2017-10-10 12.55
27_markanvisningsavtal_Svaneberg_2.pdföppnas i nytt fönster 547.1 kB 2017-10-10 12.55
28_markanvisningsavtal_Oxhagen_Kungsgardsvagen.pdföppnas i nytt fönster 460.3 kB 2017-10-10 12.55
29_Markreservation_GBJ_Krafslosa_5_1_Norra_Vimpeltorpet.pdföppnas i nytt fönster 348 kB 2017-10-10 12.55
30_Nya_gatunamn.pdföppnas i nytt fönster 417.3 kB 2017-10-10 12.55
31_Delegation.pdföppnas i nytt fönster 101 kB 2017-10-10 12.55
32_Samordningsforbundets_arsredovisning.pdföppnas i nytt fönster 2.9 MB 2017-10-10 12.55
33_Regionforbundet_arsredovisning.pdföppnas i nytt fönster 9.8 MB 2017-10-10 12.55
34_Delegationsbeslut.pdföppnas i nytt fönster 351.6 kB 2017-10-10 12.55
35_Anmalningsarenden.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2017-10-10 12.55

Protokoll, kallelser och handlingar 2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2015
Kallelser 2015

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut kallelser, handlingar och protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från ännu längre tillbaka, kontakta respektive förvaltning.

Fler sidor inom kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens planutskott

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- o...

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsut...

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Utskottet för integration och arbetsmarknad

Senast uppdaterad: 5 februari 2020
Publicerad: 21 juni 2017