Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad är ett nyinrättat utskott från och med 2019.

Utskottet sammanträder cirka en gång per månad. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll, kallelser och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022

Protokoll, kallelser och handlingar 2019-2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2021
2020
2019

Fler sidor inom kommunstyrelsen

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Tidigare protokoll kommunstyrelsen 2015-2021

Kommunstyrelsens planutskott

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- o

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsut

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022
Publicerad: 9 januari 2019