Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling.

Sammanträdet är i regel varje tisdag, ej KS-dagar och är inte öppet för allmänheten.

Protokoll, kallelser och handlingar 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2020
Kallelser 2020

Protokoll, kallelser och handlingar 2019-2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
AU_150120.pdföppnas i nytt fönster 56.3 kB 2017-08-11 07.56
AU_150127.pdföppnas i nytt fönster 77.7 kB 2017-08-11 07.56
AU_150210.pdföppnas i nytt fönster 54.5 kB 2017-08-11 07.56
AU_150217.pdföppnas i nytt fönster 67.2 kB 2017-08-11 07.56
AU_150224.pdföppnas i nytt fönster 64 kB 2017-08-11 07.56
AU_150224_§14.pdföppnas i nytt fönster 55 kB 2017-08-11 07.56
AU_150310.pdföppnas i nytt fönster 117.6 kB 2017-08-11 07.56
AU_150324.pdföppnas i nytt fönster 68.9 kB 2017-08-11 07.56
AU_150331.pdföppnas i nytt fönster 83.5 kB 2017-08-11 07.56
AU_150421.pdföppnas i nytt fönster 61.5 kB 2017-08-11 07.56
AU_150428.pdföppnas i nytt fönster 68.2 kB 2017-08-11 07.56
AU_150519.pdföppnas i nytt fönster 70.3 kB 2017-08-11 07.56
AU_150526.pdföppnas i nytt fönster 82.5 kB 2017-08-11 07.56
AU_150609.pdföppnas i nytt fönster 69.8 kB 2017-08-11 07.56
AU_150609_§44.pdföppnas i nytt fönster 55.4 kB 2017-08-11 07.56
AU_150616.pdföppnas i nytt fönster 70.7 kB 2017-08-11 07.56
AU_150818.pdföppnas i nytt fönster 68.2 kB 2017-08-11 07.56
AU_150825.pdföppnas i nytt fönster 98.5 kB 2017-08-11 07.56
AU_150908.pdföppnas i nytt fönster 68.7 kB 2017-08-11 07.56
AU_150915.pdföppnas i nytt fönster 74 kB 2017-08-11 07.56
AU_150922.pdföppnas i nytt fönster 65.7 kB 2017-08-11 07.56
AU_150929.pdföppnas i nytt fönster 91.7 kB 2017-08-11 07.56
AU_151020_§84.pdföppnas i nytt fönster 57.3 kB 2017-08-11 07.56
AU_151027.pdföppnas i nytt fönster 74 kB 2017-08-11 07.56
AU_151110.pdföppnas i nytt fönster 76.4 kB 2017-08-11 07.56
AU_151117.pdföppnas i nytt fönster 76.5 kB 2017-08-11 07.56
AU_151124.pdföppnas i nytt fönster 111.3 kB 2017-08-11 07.56
AU_151124_§101.pdföppnas i nytt fönster 61.8 kB 2017-08-11 07.56
AU_151215.pdföppnas i nytt fönster 95 kB 2017-08-11 07.56
AU_151215_§115.pdföppnas i nytt fönster 61.7 kB 2017-08-11 07.56

Fler sidor inom kommunstyrelsen

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Tidigare protokoll kommunstyrelsen 2015-2018

Kommunstyrelsens planutskott

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- o...

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Utskottet för integration och arbetsmarknad

Senast uppdaterad: 28 januari 2020
Publicerad: 15 juni 2017