Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärenden som bl. a. rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling.

Sammanträdet är i regel varje tisdag, ej KS-dagar och är inte öppet för allmänheten.

Protokoll, kallelser och handlingar 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2020
Kallelser 2020

Protokoll, kallelser och handlingar 2019-2015

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
AU_160119.pdföppnas i nytt fönster 111.9 kB 2017-08-11 08.00
AU_160126.pdföppnas i nytt fönster 125.2 kB 2017-08-11 08.00
AU_160216.pdföppnas i nytt fönster 63.7 kB 2017-08-11 08.00
AU_160223.pdföppnas i nytt fönster 60.9 kB 2017-08-11 08.00
AU_160308.pdföppnas i nytt fönster 70.7 kB 2017-08-11 08.00
AU_160315.pdföppnas i nytt fönster 59.9 kB 2017-08-11 08.00
AU_160322.pdföppnas i nytt fönster 84.2 kB 2017-08-11 08.00
AU_160329.pdföppnas i nytt fönster 59 kB 2017-08-11 08.00
AU_160412.pdföppnas i nytt fönster 65.6 kB 2017-08-11 08.00
AU_160419.pdföppnas i nytt fönster 62.4 kB 2017-08-11 08.00
AU_160426.pdföppnas i nytt fönster 88.3 kB 2017-08-11 08.00
AU_160510.pdföppnas i nytt fönster 62.1 kB 2017-08-11 08.00
AU_160517.pdföppnas i nytt fönster 72.2 kB 2017-08-11 08.00
AU_160524.pdföppnas i nytt fönster 74.3 kB 2017-08-11 08.00
AU_160531.pdföppnas i nytt fönster 96.3 kB 2017-08-11 08.00
AU_160531_§§57_58.pdföppnas i nytt fönster 61.1 kB 2017-08-11 08.00
AU_160614.PDFöppnas i nytt fönster 107.9 kB 2017-08-11 08.00
AU_160823.pdföppnas i nytt fönster 84.2 kB 2017-08-11 08.00
AU_160830.pdföppnas i nytt fönster 134.7 kB 2017-08-11 08.00
AU_160913.pdföppnas i nytt fönster 73.3 kB 2017-08-11 08.00
AU_160913_§84.pdföppnas i nytt fönster 56 kB 2017-08-11 08.00
AU_160920.pdföppnas i nytt fönster 54 kB 2017-08-11 08.00
AU_160927.pdföppnas i nytt fönster 80.8 kB 2017-08-11 08.00
AU_160927_§90.pdföppnas i nytt fönster 56.8 kB 2017-08-11 08.00
AU_161011.pdföppnas i nytt fönster 72.7 kB 2017-08-11 08.00
AU_161011_§98.pdföppnas i nytt fönster 54.4 kB 2017-08-11 08.00
AU_161018.pdföppnas i nytt fönster 75.7 kB 2017-08-11 08.00
AU_161025.pdföppnas i nytt fönster 95.2 kB 2017-08-11 08.00
AU_161108.pdföppnas i nytt fönster 72.1 kB 2017-08-11 08.00
AU_161122.pdföppnas i nytt fönster 70.4 kB 2017-08-11 08.00
AU_161129.pdföppnas i nytt fönster 104.2 kB 2017-08-11 08.00
AU_161213.pdföppnas i nytt fönster 75 kB 2017-08-11 08.00
AU_161213_§133.pdföppnas i nytt fönster 63.6 kB 2017-08-11 08.00
AU_161220.pdföppnas i nytt fönster 52.1 kB 2017-08-11 08.00

Fler sidor inom kommunstyrelsen

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Tidigare protokoll kommunstyrelsen 2015-2018

Kommunstyrelsens planutskott

Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- o...

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Utskottet för integration och arbetsmarknad

Senast uppdaterad: 22 september 2020
Publicerad: 15 juni 2017