Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigesammanträde i Brofästet

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen. De 61 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna. Kallelser till sammanträdena annonseras och på vår hemsida finns alltid både kallelser och handlingar tillgängliga inför varje sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder på dagtid i regel sista måndagen i varje månad utom juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Du kan även följa sammanträdet via vår hemsida, se länk till vänster. Vid ett par tillfällen per år hålls information om kommunens verksamhet.

Kallelser och handlingar 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kallelse-kommunfullmaktige-170925.pdf 147.1 kB 2017-09-14 13.20
Kallelse-handlingar-kommunfullmaktige-170925.pdf 58.2 MB 2017-09-14 13.20
02-Fragor-Interpellationer.pdf 4.2 MB 2017-09-25 10.44
03-Klimatkompensation-resor.pdf 115.4 kB 2017-09-14 13.20
04-Trygghets-och-larmcentral.pdf 151.5 kB 2017-09-14 13.20
05-Handlingsplan-ANDT-Kalmarlan.pdf 4.4 MB 2017-09-14 13.20
06-Tillagg-social-reglemente-ecigaretter.pdf 202 kB 2017-09-14 13.20
07-Avgifter-ecigaretter.pdf 295.6 kB 2017-09-14 13.20
08-Overenskommelse-samverkan-utskrivning-slutenvard.pdf 956.8 kB 2017-09-14 13.20
09-Avgift-transport-avliden.PDF 607.5 kB 2017-09-14 13.20
10-Forsaljning-Djurangen-Peab.pdf 239.5 kB 2017-09-14 13.20
11-Indelning-valkretsar-valdistrikt.pdf 11 MB 2017-09-14 13.20
12-Motion-FIFA-konstgraset.pdf 621.1 kB 2017-09-14 13.20
13-Motion-CHS-omlokalisera.pdf 234.9 kB 2017-09-14 13.20
14-Motion-aldreboenden_konkurrera-livskvalitet.pdf 744.3 kB 2017-09-14 13.20
15-Motion-M-beslutsrutiner-uppforande-aldreboenden.pdf 512.9 kB 2017-09-14 13.20
16-Motion-M-motprestation-forsorjningsstod.pdf 909.8 kB 2017-09-14 13.20
17-Motion-L-japanska-toaletter.pdf 392.2 kB 2017-09-14 13.20
18-Motion-MP-skyltning-elbilsplatser.PDF 1 MB 2017-09-14 13.20
19-Motion-MP-elkvot-laddgaranti.PDF 1016.5 kB 2017-09-14 13.20
20-Motion-MP-tillsatt-tjansteperson.pdf 444.6 kB 2017-09-14 13.20
21-Motion-lonevaxla-pension-.pdf 288.6 kB 2017-09-14 13.20
23.Anmalningsarenden.pdf 36.1 MB 2017-09-14 13.20

Protokoll 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
September
Oktober
November
December

Mer om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen.

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunfullmäktige

Tidigare protokoll från kommunfullmäktige - åren 2016-2006

Videoupptagningar från kommunfullmäktige

Videoupptagningar från kommunfullmäktige