Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidium, Per-Olof Jonsson (M), Elisabeth Heimark Sjögren (S), Roger Kaliff (S)

Kommunfullmäktiges presidium, Per-Olof Jonsson (M), Elisabeth Heimark Sjögren (S), Roger Kaliff (S)

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen. De 61 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Fullmäktige bestämmer också vilka nämnder som skall finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna. Kallelser till sammanträdena annonseras och på vår hemsida finns alltid både kallelser och handlingar tillgängliga inför varje sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder på dagtid i regel sista måndagen i varje månad utom juli och augusti. Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Du kan även följa sammanträdet via vår hemsida, se länk till vänster. Vid ett par tillfällen per år hålls information om kommunens verksamhet.

Kallelser och handlingar 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
December

Protokoll 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
December

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi har beslutat att lägga ut kallelser, handlingar och protokoll för innevarande år samt två år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från ännu längre tillbaka, kontakta respektive förvaltning.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens "riksdag" är det högsta beslutande organet i kommunen.

Tidigare kallelser, handlingar och protokoll kommunfullmäktige

Tidigare protokoll från kommunfullmäktige - åren 2017-2006

Videoupptagningar från kommunfullmäktige

Videoupptagningar från kommunfullmäktige