Utbildning

En trave böcker på ett bord.

Av Kalmar kommuns befolkning i åldrarna 25-64 år har 31 procent en länge eftergymnasial utbildning.

Det är fler som har eftergymnasial utbildning än gymnasial utbildning. Befolkningens utbildningsnivå varierar mycket beroende på vilka åldersgrupper som studeras i statistiken. Ju fler yngre personer som ingår, desto högre är också den genomsnittliga utbildningsnivån.

Det är vanligare med en längre eftergymnasial utbildning, tre år eller längre, bland kvinnor än bland män. Av kvinnorna i Kalmar hade 38 procent en längre eftergymnasial utbildning år 2022, vilket kan jämföras med 24 procent av männen. Andelen i Kalmar med en längre eftergymnasial utbildning är något högre än riksgenomsnittet. Som jämförelse hade knappt 30 procent av befolkningen i riket genomgått längre eftergymnasiala studier år 2022.

Fler sidor inom statistik

Befolkning

Om hur Kalmar kommuns befolkning växer och har vuxit över tid

Inkomst

Inkomster jämfört mellan kön och ålder och i jämförelse med Sverige i övrigt

Rapporter och nyhetsbrev

Fördjupade rapporter inom olika områden

Sysselsättning och näringsliv

Om vad vi arbetar med och hur vi pendlar till arbetet

Senast uppdaterad: 17 maj 2023
Publicerad: 24 augusti 2018