Sysselsättning och näringsliv

Människor går av tåget på Kalmar station.

2019 hade 37 332 personer sin arbetsplats i Kalmar kommun. Det var 18 730 män och 18 602 kvinnor.

De största näringsgrenarna i Kalmar kommun sett till antalet förvärvsarbetande är vård och omsorg, handel, företagstjänster och utbildning. Samma näringsgrenar är också dominerande på riksnivå. Riket har dessutom en hög andel förvärvsarbetande inom tillverkning och utvinning.

Inpendlingen till Kalmar kommun är större än utpendlingen. År 2019 pendlade 9 320 personer till kommunen för att arbeta medan 6 624 personer pendlade ut.


Diagram pendling Kalmar kommun

78 procent av all inpendling och 59 procent av utpendlingen kommer från/går till de sex kommunerna i södra delen av länet (Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Torsås, Mönsterås och Emmaboda). Utpendlingen sker i större utsträckning än inpendlingen till kommuner så som Oskarshamn, Stockholm och Växjö.

15 procent av de förvärvsarbetande kvinnorna i Kalmar kommun pendlar ut ur kommunen för att arbeta jämfört med 23 procent av männen. Av de som pendlar reser 25 procent av kvinnorna och 34 procent av männen till arbete utanför länet.

Fler sidor inom statistik

Befolkning

Om hur Kalmar kommuns befolkning växer och har vuxit över tid

Inkomst

Inkomster jämfört mellan kön och ålder och i jämförelse med Sverige i övrigt

Rapporter och nyhetsbrev

Fördjupade rapporter inom olika områden

Utbildning

Om hur utbildningsnivån ser ut i kommunen och jämfört med övriga Sverige

Senast uppdaterad: 23 mars 2021
Publicerad: 24 augusti 2018