Inkomst

Bild på sedlar.

År 2021 var medianinkomsten i Kalmar kommun för personer 20-64 år 347 500 kronor.

Män har högre medianinkomst än kvinnor (320 700 för kvinnor och 378 200 för män). Medianinkomsterna är lägre i Kalmar än i riket. Med medianinkomst menas här sammanräknad förvärvsinkomst vilket inte är detsamma som lön.

I sammanräknad förvärvsinkomst ingår förutom lön även pension och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan samt inkomst av näringsverksamhet.

Fler sidor inom statistik

Befolkning

Om hur Kalmar kommuns befolkning växer och har vuxit över tid

Rapporter och nyhetsbrev

Fördjupade rapporter inom olika områden

Sysselsättning och näringsliv

Om vad vi arbetar med och hur vi pendlar till arbetet

Utbildning

Om hur utbildningsnivån ser ut i kommunen och jämfört med övriga Sverige

Senast uppdaterad: 17 maj 2023
Publicerad: 24 augusti 2018