Befolkning

Folkvimmel i Gästhamnen i Kalmar.

72 300 invånare i Kalmar kommun.

Kalmar är Sveriges till folkmängden 33:e största kommun. Den 31 december 2023 uppgick folkmängden till 72 304 personer (36 057 män och 36 247 kvinnor). Det är en ökning med 286 personer eller 0,4 procent sedan föregående år. Befolkningen ökade eftersom det flyttade in fler personer till kommunen än de som flyttade ut samt att det föds fler personer än det dör.

Kalmar kommuns befolkningsprognos år 2024-2035

I kommunens senaste befolkningsprognos beräknas befolkningen i Kalmar öka med drygt 400 personer per år. Vid utgången av år 2035 pekar prognosen på att folkmängden i Kalmar kommun kommer att uppgå till 77 430 personer.

Befolkningen antas öka under prognosperioden både för att det föds fler än som dör och för att det är fler som flyttar till kommunen än från kommunen.

Åldersgruppen 80 år eller äldre väntas öka markant under prognosperioden i takt med att 40-talisterna åldras i denna grupp. Vid utgången av år 2035 beräknas antalet personer som är 80 år eller äldre vara 39 procent fler än år 2023. Antalet förskole- och skolbarn vara färre i slutet av prognosperioden jämfärt med år 2023. År 2035 väntas antalet förskolebarn ha minskat med drygt 100 barn och grundskolebarn med cirka 95 barn. Gymnasieungdomar (16-19 år) har däremot ökat med 270 personer och antalet 80 år och äldre har ökat med 1 630 personer.

Det finns fler kvinnor än män i Kalmar kommun men men i slutet av prognosperioden kommer detta att förändras så det bor fler män än kvinnor i kommunen.

Fler sidor inom statistik

Inkomst

Inkomster jämfört mellan kön och ålder och i jämförelse med Sverige i övrigt

Rapporter och nyhetsbrev

Fördjupade rapporter inom olika områden

Sysselsättning och näringsliv

Om vad vi arbetar med och hur vi pendlar till arbetet

Utbildning

Om hur utbildningsnivån ser ut i kommunen och jämfört med övriga Sverige

Senast uppdaterad: 20 maj 2024
Publicerad: 24 augusti 2018