Grundskola

Kommunstyrelsen förvaltar ett flertal stiftelser där skolor och elever kan söka bidrag till studieresor och stipendier. Stipendierna riktar sig till elever som läser på högskola eller universitet.

Gymnasieskolorna betalar också ut stipendier till elever för prestationer inom olika områden. För grundskolor och gymnasieskolor finns också möjlighet att ansöka om bidrag till studieresor, kulturella ändamål eller annat för elevernas gemensamma ändamål.

ST GRUNDSKOLANS SAMFOND 1

Kan sökas av grundskolor i Kalmar kommun.

Beslut om utdelning fattas av barn- och ungdomsnämnden efter förslag från respektive skola. Kapitalet ska delas ut som belöning eller uppmuntran till elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit eller som belöning till elev som arbetat med teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller för goda prestationer i gymnastik eller idrott. Det kan också avse stipendier till fortsatt utbildning eller som hjälp till elev för studier eller studieresa, inom- eller utomlands, studiebesök, kulturell verksamhet eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

Utses av utbildningsnämnden i Kalmar kommun.

ST CARL-ERIK o CAROLINA HAHNS MINNESFOND

Utses av rektorn vid Hagbyskolan.

Kapitalet ska delas ut som stipendier till den mest begåvade flickan och pojken i Hagbyskolan. Efter förslag från skolledningen beslutar Södermöre kommundelsnämnd om utdelning av stipendierna.

Utses av rektorn vid Hagbyskolan

Fler sidor inom donationsstiftelser för elever och studenter

Gymnasieskola

Kommunstyrelsen förvaltar ett flertal stiftelser där skolor och elever kan söka bidrag till studieresor och stipend

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022
Publicerad: 9 oktober 2017