Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Löpande under året sammanställs en uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos för helårsutfallet för hela kommunen.

Löpande under året är det viktigt att stämma av det ekonomiska utfallet i förhållande till budget samt att jämföra den verksamhet som utförts i förhållande till uppsatta mål. Dessutom lämnar nämnder/styrelser en prognos för bokslutsresultatet i förhållande till den budget som kommunfullmäktige beslutat om.

Månads- och tertialrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tertialrapport-april-2020.pdf 798 kB 2020-06-01 15.27
manadsrapport-efter-oktober-2019.pdf 607.5 kB 2019-12-09 10.45
manadsrapport-efter-juni-2019.pdf 234.5 kB 2019-09-17 08.54
tertialrapport-april-2019-original.pdf 623.3 kB 2019-09-17 08.47
ekonomirapport-efter-februari 2019.pdf 416 kB 2019-09-17 08.52
ekonomirapport-efter-juni-2018.pdf 298.1 kB 2019-09-17 08.50
ekonomirapport-efter-oktober-2018.pdf 411 kB 2019-09-17 08.52
ekonomirapport-efter-februari-2018.pdf 135.1 kB 2019-09-17 08.51
delarsuppfoljning-och-prognos-efter-april-2018.pdf 694.5 kB 2019-09-17 08.48

Fler sidor inom ekonomi

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké är kommunens preliminära bokslut efter årets slut.

Delårsrapporter

Delårsrapporten upprättas efter augusti och är en årsredovisning i mindre format.

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsrapporter

Årsrapporten utgör nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärderar verksamhet och resultat för...

Senast uppdaterad: 17 september 2019
Publicerad: 19 maj 2017