Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén är kommunens preliminära bokslut efter årets slut.

Kontakt

Fler sidor inom ekonomi

Delårsrapporter

Delårsrapporten upprättas efter augusti och är en årsredovisning i mindre format.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsrapporter

Nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått

Årsredovisning

Kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärdering av året

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020
Publicerad: 19 maj 2017