Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Årsrapporter

Årsrapporten utgör nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått.

Baserat på analys av året som gått formulerar nämnderna framtida strategiska frågor. I sammanfattad form utgör dessutom nämndernas årsrapporter en del av kommunens förvaltningsberättelse i årsredovisningen. Nämndernas årsrapporter ingår dessutom som en del i kommunens budgetunderlag för den kommande treårsperioden.

Fler sidor inom ekonomi

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké är kommunens preliminära bokslut efter årets slut.

Delårsrapporter

Delårsrapporten upprättas efter augusti och är en årsredovisning i mindre format.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Löpande under året sammanställs en uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos för helårsutfallet för hela ko...

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärderar verksamhet och resultat för...

Senast uppdaterad: 22 juni 2020
Publicerad: 19 maj 2017