Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Årsrapporter

Årsrapporten utgör nämndens uppföljning, utvärdering och analys av året som gått.

Baserat på analys av året som gått formulerar nämnderna framtida strategiska frågor. I sammanfattad form utgör dessutom nämndernas årsrapporter en del av kommunens förvaltningsberättelse i årsredovisningen. Nämndernas årsrapporter ingår dessutom som en del i kommunens budgetunderlag för den kommande treårsperioden.

Fler sidor inom ekonomi

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké är kommunens preliminära bokslut efter årets slut

Delårsrapporter

Delårsrapporten upprättas efter augusti och är en årsredovisning i mindre format.

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Uppföljning av ekonomi och verksamhet med prognos

Verksamhetsplan med budget

Kalmar kommuns budget - en ekonomisk planering

Årsredovisning

Kommunens ekonomiska ställning vid årets slut och utvärdering av året

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020
Publicerad: 19 maj 2017