Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Ansökan till Södemöres aktivitetspott för ungdomar

Aktivitetspotten syfte är att ekonomiskt stödja projekt som ungdomar vill genomföra för andra ungdomar.

Endast ungdomar 0-24 år kan söka ur aktivitetspotten. Den totala aktivitetspotten uppgår till 10 000 kronor per år.

Ring kommundelskontoret på 0480-45 29 00 eller 0480-45 29 52 för mer information eller frågor om aktivitetspotten för ungdomar så hjälper vi gärna till.

Uppgifterna kommer att registreras av Södermöre kommundelsförvaltning och användas i kommunens administration.

Efter avslutat projekt ska kvitton redovisas och en kort sammanfattning skrivas om hur projektet gick till.


Jag/vi har förstått att kvitton måste redovisas efter att aktiviteten är genomförd * (obligatorisk)
Jag/vi har förstått att kvitton måste redovisas efter att aktiviteten är genomförd


Kontakt

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020
Publicerad: 21 november 2017