Ansökan till Södemöres aktivitetspott för ungdomar

Aktivitetspotten syfte är att ekonomiskt stödja projekt som ungdomar vill genomföra för andra ungdomar.

Endast ungdomar 0-24 år kan söka ur aktivitetspotten. Den totala aktivitetspotten uppgår till 10 000 kronor per år.

Ring kommundelskontoret på 0480-45 29 00 eller 0480-45 29 52 för mer information eller frågor om aktivitetspotten för ungdomar så hjälper vi gärna till.

Uppgifterna kommer att registreras av Södermöre kommundelsförvaltning och användas i kommunens administration.

Efter avslutat projekt ska kvitton redovisas och en kort sammanfattning skrivas om hur projektet gick till.


Jag/vi har förstått att kvitton måste redovisas efter att aktiviteten är genomförd * (obligatorisk)
Jag/vi har förstått att kvitton måste redovisas efter att aktiviteten är genomförd


Kontakt

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020
Publicerad: 21 november 2017