Ungdomspotten i Södermöre kommundel

Du som är mellan 0 och 24 år och bor i Södermöre kan söka pengar ur Södermöre kommundelsnämnds aktivitetspott på 10 000 kronor.

Pengar ges till projektidéer eller aktivitetsförslag som kommer från dig som är ungdom och genomförs för dig och andra ungdomar i Södermöre. Du får gärna höra av dig till kommundelskontoret för mer information eller för att bolla idéer och förslag på aktiviteter.

Syftet med aktivitetspotten enligt beslut som togs 2007:

"Syftet med aktivitetspotten är att stödja och uppmuntra ungdomar till att initiera projekt eller arrangemang för ungdomar i Södermöre kommundel. Medel ur aktivitetspotten kan sökas av Södermörebor i åldern 0 till 24 år. I första hand skall sådana aktiviteter stödjas som stärker gemenskapen och samarbetet i bygden. Aktiviteterna ska vara öppna för alla ungdomar i Södermöre och inte begränsas av medlemskap i särskild förening. Stöd kan ej ges till resor för föreningar. Varje ungdom som har beviljats medel ur aktivitetspotten är skyldig att skriftligen rapportera hur aktiviteten har fungerat samt redovisa kvitton för hur pengarna har använts."

Kontakt

Ansökan till Södemöres aktivitetspott för ungdomar

Formulär "Ansökan till Södermöres aktivitetspott för ungdomar"