Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Södermöres personalpris - Steget före

Vet du någon eller några som du tycker är värda att lyftas fram för sin arbetsinsats? Nu har du möjligheten att nominera en person, grupp eller enhet som är anställd i Södermöre kommundel.

Personalpriset, Södermöre - steget före, ska belöna och stimulera arbete som bidrar till att Södermöre kommundelsnämnds vision uppnås:

"Delaktighet, kreativitet och trygghet i möjligheternas landsbygd".

Vinsten är ett diplom och en prissumma på 15 000 kronor (exklusive skatt). Vinstpengarna ska användas till kompetensutveckling och/eller arbetslagsutveckling.

Nominera den person, grupp eller enhet som du tycker ska få 2020 års pris senast 10 januari 2021.


Kontakt

Fler sidor inom södermöre kommundelsförvaltning

Demokrati

Södermöre kommundel har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati

Kommundelsnytt

Södermöre kommundelsnytt 2007 - 2020

Södermöre företagarförening

Södermöre företagarförening är en förening för företagare och företag med verksamhet i Södermöre kommundel

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg och skola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt kultur- och fritid...

Senast uppdaterad: 27 november 2020
Publicerad: 9 december 2019