Södermöre kommundelsnämnd

Webbsända nämndsammanträden

OBS! Sammanträde i september webbsänds ej.

Här finns länken till sammanträdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg och skola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt kultur- och fritidsfrågor i kommundelen.

Kommundelsnämnden sammanträder elva gånger om året på olika platser i kommundelen. Sammanträdena är alltid öppna för allmänheten och besökare kan
ställa frågor direkt till nämnden. Som regel startar nämndsammanträden kl. 17.00.

Se mer information om aktuella nämndärenden och starttider i länk med rubrik Kallelser Södermöre kommundelsnämnd.