Södermöre företagarförening

Södermöre företagarförening är en förening för företagare och företag med verksamhet i Södermöre kommundel.

Föreningen samlar ett nätverk med allt ifrån stora till små företag inom olika branscher. Föreningen lyfter och stärker näringslivet i Södermöre genom att skapa nya mötesplatser för utbyte av erfarenhet, samarbete och goda kontakter inom både näringsliv och kommun.

Företagarföreningen och kommundelsnämnden samarbetar för att starta nya projekt och aktiviteter som bidrar till att utveckla Södermöre och dess näringsliv.

Ett samarbetsavtal har tagits fram mellan Södermöre företagarförening och Södermöre kommundelsnämnd som ska att främja företagsklimatet i kommundelen.

Föreningen bjuder in till företagsträffar där alla företagare i kommundelen är välkomna. Du som är företagare är välkommen att stå som värd för någon av träffarna under året. Det är en möjlighet till att marknadsföra sitt företag i bygden. En del träffar sker tillsammans med kommundelsförvaltningen där olika gäster ofta bjuds in.

2013 infördes utmärkelsen "Årets företagare i Södermöre". Utmärkelsen är ett sätt att uppmärksamma Södermöre på ett positivt sätt och visa näringslivets betydelse för landsbygdens utveckling.

Kommundelsnämnden och företagarföreningen utser gemensamt en vinnare.

Kontakt

Fler sidor inom södermöre kommundelsförvaltning

Demokrati

Södermöre kommundel har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati

Kommundelsnytt

Södermöre kommundelsnytt 2007 - 2020

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg och skola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt kultur- och fritid...

Södermöres personalpris - Steget före

Nu har du möjligheten att nominera en person, grupp eller enhet som är an-ställd i Södermöre kommundel och som du t...

Senast uppdaterad: 17 september 2020
Publicerad: 3 maj 2017