Demokrati

Södermöre kommundel har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati.

Medborgardialoger i Södermöre

Södermöre kommundelsnämnd arbetar aktivt med medborgardialoger men också riktade dialoger till särskilda intressegrupper eller särskilda målgrupper. Vårt mål är att utveckla dialogen för dig som invånare så att du ska känna dig delaktig i de lokala frågorna som berör och engagerar dig.

  • I Södermöre finns en rad aktiva byalag och bygdeföreningar
    med intresse för samhällsutveckling
  • Ljungbyholm: Ljungby hembygdsförening och Ljungbyholms GoIF
  • Hagby: Hagby unionen
  • Halltorp: Halltorps byalag
  • Påryd: Karlslunda byalag
  • Tvärskog: Tvärskogs bygdeförening
  • Vassmolösa byalag

Du har möjlighet att vara med i medborgarpanelen som innebär att du genom e-post får kallelser och protokoll från kommundelsnämndens sammanträden.

Du som är medlem i medborgarpanelen får också enkätundersökningar där svaren blir underlag till nämndens olika beslutsärenden. På så sätt har du möjlighet att vara med och påverka beslut och kommundelens utveckling.

Pensionärsrådet består av pensionärsorganisationer och representanter från kommundelsnämnden som samtalar och utbyter information och erfarenheter. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och inte beslutande.

Pensionärsrådets intressebevakning ska vara nämndsövergripande.

Anmälan till medborgarpanel

Vi söker dig som vill vara med och påverka utvecklingen i Södermöre

Medborgarpanel

Södermöre kommundelsnämnd har ett pågående demokratiarbete