Demokrati

Södermöre kommundel har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati.

Vi arbetar för att invånarna ska ha närhet till politiker och tjänstepersoner både när det gäller beslut och frågor som rör utveckling. Invånare hälsas alltid välkomna att delta på nämndsmöten som är förlagda klockan 17.00 med reservation för ändring.

Demokrativecka

Sedan 2012 har kommundelen anordnat en lokal demokrativecka med bland annat medborgardialoger av olika slag. Så som äldredialog, ungdomsdialog och barnpanel. Vårt mål är att utveckla nya sätt för att du som invånare ska få möjlighet att känna dig delaktig i de lokala frågor som rör dig.

  • I Södermöre finns en rad aktiva byalag och bygdeföreningar
    med intresse för samhällsutveckling
  • Ljungbyholm: Ljungby hembygdsförening och Ljungbyholms GoIF
  • Hagby: Hagby unionen
  • Halltorp: Halltorps byalag
  • Påryd: Karlslunda byalag
  • Tvärskog: Tvärskogs bygdeförening

Du har möjlighet att vara med i medborgarpanelen som innebär att du genom e-post får kallelser och protokoll från kommundelsnämndens sammanträden.

Du som är medlem i medborgarpanelen får också enkätundersökningar där svaren blir underlag till nämndens olika beslutsärenden. På så sätt har du möjlighet att vara med och påverka beslut och kommundelens utveckling.

Pensionärsrådet består av pensionärsorganisationer och representanter från kommundelsnämnden som samtalar och utbyter information och erfarenheter. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och inte beslutande.

Pensionärsrådets intressebevakning ska vara nämndsövergripande.

Kontakt

Anmälan till medborgarpanel

Vi söker dig som vill vara med och påverka utvecklingen i Södermöre

Demokrativeckan

Demokrativeckan är ett årligt återkommande evenemang i Södermöre

Medborgarpanel

Södermöre kommundelsnämnd har ett pågående demokratiarbete