Årets eldsjäl

Nu har du möjligheten att nominera en person eller förening som du tycker är värd att särskilt lyftas fram för sin ideella insats under året.

Södermöre kommundelsnämnd vill uppmärksamma ideella personer eller föreningar genom att inrätt en ny utmärkelse för årets eldsjäl i Södermöre. Allmänheten ska kunna nominera personer eller föreningar till årets eldsjäl en gång om året som har särskild betydelse för sin bygd eller Södermöre i stort.

Vem av de nominerade som blir årets eldsjäl utses av en jury bestående av medlemmar i Södermöre kommundelsnämnds presidium, kommundelskontorets förvaltningschef och kommundelsutvecklare. Juryns beslut kan inte överklagas.

Kriterier för att nominera:

  • Personer som är bosatta i Södermöre, alternativt aktiva föreningar i Södermöre
  • Personen eller föreningen ska vara verksam eller ha verksamhet i Södermöre
  • Personen eller föreningen ska verka ideellt.

Vinsten är ett särskilt uppmärksammande på Södermöres Guldstund samt ett diplom. Nominera den person eller förening som du tycker ska få 2019 års pris senast 12 januari 2020.
Kontakt

Fler sidor inom södermöre kommundelsförvaltning

Demokrati

Södermöre kommundel har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati

Kommundelsnytt

Södermöre kommundelsnytt 2007 - 2020

Södermöre företagarförening

Södermöre företagarförening är en förening för företagare och företag med verksamhet i Södermöre kommundel

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg och skola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt kultur- och fritid...

Södermöres personalpris - Steget före

Nu har du möjligheten att nominera en person, grupp eller enhet som är an-ställd i Södermöre kommundel och som du t...

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020
Publicerad: 9 december 2019