LSS-rådet

LSS-rådet är ett forum för samverkan och ömsesidig information mellan företrädare för personer tillhörande personkretsen LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och representanter för kommunala organ som har ansvar för insatser enligt LSS.

LSS-rådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ. En viktig uppgift för rådet är att öka kunskapen och medvetandet om de funktionshinder och de behov av insatser som personer tillhörande personkretsen har.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2017
2016

Fler sidor inom rådgivande organ

Integrationsrådet

Kalmar kommun har tagit initiativ till en gemensam mötesplats, ett integrationsråd, för att öka förutsättningar och...

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärer och representanter för kommune...

Tillgänglighetsrådet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 4 juni 2018
Publicerad: 21 juni 2017