Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Hanne Deverén (M)

Oppositionsråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott samt vice ordförande i Kalmar Kommunbolag AB.

Följer utvecklingen inom ekonomi, samhällsutveckling, sociala frågor, internationella frågor, regionfrågor samt demokratifrågor.

Fler sidor inom oppositionsråd

Carl-Henrik Sölvinger (L)

Oppositionsråd och ledamot

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020
Publicerad: 30 mars 2017