Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Hanne Deverén (M)

Oppositionsråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott samt vice ordförande i Kalmar Kommunbolag AB.

Följer utvecklingen inom ekonomi, samhällsutveckling, sociala frågor, internationella frågor, regionfrågor samt demokratifrågor.

Fler sidor inom oppositionsråd

Carl-Henrik Sölvinger (L)

Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, Kalmar Kommunbolag AB samt vice ordfö...

Senast uppdaterad: 3 mars 2020
Publicerad: 30 mars 2017