Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Carl-Henrik Sölvinger (L)

Carl-Henrik Sölvinger (L) oppositionsråd

Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, Kalmar Kommunbolag AB.

Följer utvecklingen inom demokrati, sociala frågor, barn och ungdomar, utbildning, näringsliv, miljö, övergripande fysisk planering, näringsliv och besöksnäring samt landsbygdsutveckling. Personalansvarigt oppositionsråd.

Fler sidor inom oppositionsråd

Hanne Deverén (M)

Oppositionsråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ...

Senast uppdaterad: 3 mars 2020
Publicerad: 30 mars 2017