Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Carl-Henrik Sölvinger (L)

Carl-Henrik Sölvinger (L) oppositionsråd

Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, Kalmar Kommunbolag AB.

Följer utvecklingen inom demokrati, sociala frågor, barn och ungdomar, utbildning, näringsliv, miljö, övergripande fysisk planering, näringsliv och besöksnäring samt landsbygdsutveckling. Personalansvarigt oppositionsråd.

Fler sidor inom oppositionsråd

Hanne Deverén (M)

Oppositionsråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020
Publicerad: 30 mars 2017