Carl-Henrik Sölvinger (L)

Carl-Henrik Sölvinger (L) oppositionsråd

Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, Kalmar Kommunbolag AB.

Följer utvecklingen inom demokrati, sociala frågor, barn och ungdomar, utbildning, näringsliv, miljö, övergripande fysisk planering, näringsliv- och besöksnäring samt landsbygdsutveckling. Personalansvarigt oppositionsråd.

Fler sidor inom oppositionsråd

Christina Fosnes (M)

Oppositionsråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ...

Senast uppdaterad: 17 januari 2019
Publicerad: 30 mars 2017