Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Ingemar Einarsson (C)

Ingemar Einarsson (C) kommunalråd

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i Kalmar Kommunbolag AB samt ledamot i kommunstyrelsens planutskott.

Ansvarar för att följa

 • Kalmar Kommunbolag AB och dess dotterbolag
 • översiktsplanen
 • landsbygdsutveckling
 • näringslivsfrågor
 • övergripande fysisk planering
 • miljöfrågor
 • servicenämnden
 • Södermöre kommundelsnämnd
 • upphandlingsfrågor
 • Kalmarsundsregionens Renhållare
 • vatten- och miljönämnden

Fler sidor inom kommunalråd

Dzenita Abaza (S)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020
Publicerad: 30 mars 2017