Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Ingemar Einarsson (C)

Ingemar Einarsson (C) kommunalråd

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande i Kalmar Kommunbolag AB samt ledamot i kommunstyrelsens planutskott.

Ansvarar för att följa Kalmar Kommunbolag AB och dess dotterbolag, översiktsplanen, landsbygdsutveckling, näringslivsfrågor, övergripande fysisk planering, miljöfrågor, servicenämnden, Södermöre kommundelsnämnd, upphandlingsfrågor, Kalmarsundsregionens Renhållare samt vatten- och miljönämnden.

Fler sidor inom kommunalråd

Dzenita Abaza (S)

Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens planutskott, Kalmar Kom...

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande och ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, planutskott och i Kalmar Kommunbolag AB. ...

Senast uppdaterad: 9 maj 2019
Publicerad: 30 mars 2017