Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Liselotte Ross (V)

Bertil Dahl (V) kommunalråd

Kommunalråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, planutskott, utskottet för integration och arbetsmarknad samt ledamot i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarigt kommunalråd för personalfrågor.

Ansvarar för att följa :

  • omsorgsnämnden
  • jämställdhetsfrågor
  • folkhälsofrågor
  • hbtq-frågor
  • upphandlingsfrågor
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020
Publicerad: 30 mars 2017