Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Liselotte Ross (V)

Bertil Dahl (V) kommunalråd

Kommunalråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, planutskott, utskottet för integration och arbetsmarknad samt ledamot i Kalmar Kommunbolag AB.

Ansvarigt kommunalråd för personalfrågor. Ansvarar för att följa omsorgsnämnden, jämställdhetsfrågor, folkhälsofrågor, hbtq-frågor, upphandlingsfrågor.

Senast uppdaterad: 17 januari 2019
Publicerad: 30 mars 2017