Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Ansökan till Södemöres aktivitetspott för ungdomar

Aktivitetspotten syfte är att ekonomiskt stödja projekt som ungdomar vill genomföra för andra ungdomar. Endast ungdomar 0-24 år kan söka ur aktivitetspotten. Den totala aktivitetspotten uppgår till 10 000 kronor per år.

Ring Hanna Ivarsson på kommundelskontoret på 0480-45 29 00 eller Jessica Ekström på 0480-45 29 52 för mer information eller frågor om aktivitetspotten för ungdomar så hjälper vi gärna till.

Uppgifterna kommer att registreras av Södermöre kommundelsförvaltning och användas i kommunens administration.

Efter avslutat projekt ska kvitton redovisas och en kort sammanfattning skrivas om hur projektet gick till.


Jag/vi har förstått att kvitton måste redovisas efter att aktiviteten är genomförd * (obligatorisk)
Jag/vi har förstått att kvitton måste redovisas efter att aktiviteten är genomförd


Kontakt

Senast uppdaterad: 26 maj 2018
Publicerad: 21 november 2017