Södermöres personalpris - Steget före

Nu har du möjligheten att nominera en person, grupp eller enhet som är anställd i Södermöre kommundel och som du tycker är värd att särskilt lyftas fram för sin arbetsinsats.

Personalpriset, Södermöre - steget före, ska belöna och stimulera arbete som bidrar till att Södermöre kommundelsnämnds vision uppnås:

”Att skapa en bygd som genomsyras av delaktighet, samhörighet, kreativitet, lust och glädje”

Vinsten är ett diplom och en prissumma på 15 000 kronor (exklusive skatt). Vinstpengarna ska användas till kompetensutveckling och/elelr arbetslagsutveckling. Nominera den person, grupp eller enhet som du tycker ska få 2018 års pris senast 7 januari 2018.


Kontakt

Fler sidor inom södermöre kommundelsförvaltning

Demokrati

Södermöre kommundel har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati.

Kommundelsnytt

Kommundelsnytt Södermöre 2007 - 2017

Södermöre företagarförening

Södermöre företagarförening är en förening för företagare och företag med verksamhet i Södermöre kommundel

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg och skola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt kultur- och fritid...

Senast uppdaterad: 27 november 2018
Publicerad: 16 november 2018