Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Medborgarpanel i Södermöre

Vi söker dig som vill vara med och påverka utvecklingen i Södermöre

Södermöre kommundelsnämnd har ett pågående demokratiarbete för att ge fler Södermörebor möjligheten att påverka utvecklingen i kommundelen. Vi har skapat en medborgarpanel där du som deltar kommer bjudas in för att svara på frågor via epost eller till möten där man diskuterar vad man tycker i olika frågor.

De tankar och synpunkter som kommer fram i dessa paneler blir en del i beslutsunderlaget för de nya beslut som kommundelsnämndens politiker ska fatta. Du som kan vara med ska bo i kommundelen och inte vara aktiv i någon av kommunens politiska nämnder eller i kommunfullmäktige. Då frågor kommer att skickas ut bland annat via e-post är det viktigt att alla uppgifter fylls i. Om du har frågor kring medborgarpanelen, kontakta Södermöre kommundelskontor.

Kontakt

Fler sidor inom demokrati

Anmälan till medborgarpanel

Vi söker dig som vill vara med och påverka utvecklingen i Södermöre

Demokrativeckan

Demokrativeckan är ett årligt återkommande evenemang i Södermöre med fokus på demokrati.

Senast uppdaterad: 26 februari 2020
Publicerad: 21 september 2017