Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Demokrativeckan

Hjärta på väggen I Hobban på Södermöreskolan.

Under vecka 41 hålls den årliga demokrativeckan i Södermöre kommundel.

Under och i anslutning till vecka 41 hålls den årliga demokrativeckan i Södermöre kommundel. Södermöre kommundel är medlem i Europeiska lokala demokrativeckan (ELDW) som arrangeras av Europarådets kommunalkongress. Det är ett organ som jobbar med politiska samarbeten och övervakning av demokratisk utveckling mellan medlemsstaterna på lokal och regional nivå. Syftet med demokrativeckan är att främja och uppmärksamma demokrati med särskilt fokus på att involvera både mordborgare och politiker.

Program

Information och äldredialog den 7/10 kl. 14.00 på Träffpunkten Björkhaga i Påryd. För mer information och anmälan se kontaktuppgifter till Lolita Persson längre ner på sidan.

Information och föreningsdialog den 9/10 kl. 18.00 i Ljungbyholms GOIF's klubbstuga. För mer information och anmälan se kontaktuppgifter till Lolita Persson längre ner på sidan.

Barnpanel den 9 oktober med mellanstadieeleverna på Hagbyskolan.

Ungdomsdialog den 10 oktober klockan 16.00 på Hobban, Södermöreskolan. Välkommen du som är ung och vill ställa dina frågor till politiker i Södermöre kommundelsnämnd

Event Södermöre den 12 oktober klockan 10-14 i Södermöreskolan, biblioteket och kommundelshuset i Ljungbyholm. Vi hälsar alla varmt välkomna till en händelserik dag!

Kontakt

Fler sidor inom demokrati

Anmälan till medborgarpanel

Vi söker dig som vill vara med och påverka utvecklingen i Södermöre

Medborgarpanel

Södermöre kommundelsnämnd har ett pågående demokratiarbete

Senast uppdaterad: 26 februari 2020
Publicerad: 30 september 2019