Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Demokrati

Södermöre kommundel har ett särskilt uppdrag att arbeta med demokrati.

Syftet är att invånarna ska ha närhet till politiker och tjänstepersoner både i regelrätta beslutsprocesser och frågor som rör utveckling. Invånare hälsas alltid välkomna att delta på nämndsmöten som är förlagda klockan 17.00 med reservation för ändring.

Demokrativecka

Sedan 2012 har kommundelen anordnat en lokal demokrativecka som har innehållit bland annat medborgardialoger av olika slag så som äldredialog, ungdomsdialog och barnpanel. Vårt mål är att med olika metoder, utveckla nya sätt för att du som invånare ska få möjlighet att känna dig delaktig i de lokala frågor som rör dig.

  • I Södermöre finns en rad aktiva byalag och bygdeföreningar
    med intresse för samhällsutveckling.
  • Ljungbyholm: Ljungby hembygdsförening och Ljungbyholms Goif
  • Hagby: Hagby unionen
  • Halltorp: Halltorps byalag
  • Påryd: Karlslunda byalag
  • Tvärskog: Tvärskogs bygdeförening

Du har också möjlighet att vara med i medborgarpanelen som innebär att du via e-post får kallelser och protokoll från kommundelsnämndens sammanträden. Du som medlem i medborgarpanel får också enkätundersökningar där svaren blir underlag till kommundelsnämndens olika beslutsärenden. På så sätt har du möjlighet att vara med och påverka beslut och kommundelens utveckling.

Pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan pensionärer och representanter för Södermöre kommundelsnämnd. Pensionärsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ. Pensionärsrådets intressebevakning skall vara nämndsövergripande. Rådet består av representanter från Södermöre kommundelsnämnd samt lokala pensionärsorganisationer.

Kontakt

Anmälan till medborgarpanel

Vi söker dig som vill vara med och påverka utvecklingen i Södermöre

Demokrativeckan

Demokrativeckan är ett årligt återkommande evenemang i Södermöre med fokus på demokrati.

Medborgarpanel

Södermöre kommundelsnämnd har ett pågående demokratiarbete