KIFAB i Kalmar AB

KIFAB äger och förvaltar arbets- och utbildningslokaler i Kalmar.

Fastighetsbolaget KIFAB i Kalmar AB bildades 1972 och arbetar för att utveckla och stärka näringslivet.

KIFAB i Kalmar AB hanterar alla frågor gällande det delägda bolaget HB Telemarken.

KIFAB är helägt av Kalmar Kommunbolag AB. VD är Linda Elmgren.

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Södermöre kommundelsförvaltning

Ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av kommunen

Senast uppdaterad: 17 september 2021
Publicerad: 13 juni 2017