Verksamhet

Kalmar Hamn AB:s affärsidé är att vara en enkel, trygg och utvecklande tillväxtmotor för samarbetspartners och kunder där säkerhet är ledordet för allt vi gör.

Mot bakgrund av att Sverige är en ö i transportsammanhang är hamnarna i det svenska hamnväsendet en omistlig länk i näringslivets logistikkedja. På det regionala planet utgör Kalmar Hamn på motsvarande sätt en betydelsefull samarbetspartner för näringslivet i dess strävan att finna effektiva, säkra och prisvärda transportalternativ.

Hamnarna i det svenska hamnväsendet har successivt lämnat myndighetsrollen och blivit tjänsteproducenter. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter i Kalmar Hamn är:

  • att samordna fartygs- och varutrafiken i hamnen (ej fritidsbåtar, dessa ansvarar serviceförvaltningen för, 0480-45 04 37)
  • krankörning och annan godshantering
  • att tillhandahålla ett brett utbud av tjänster och service (avfallshantering, vatten och elleveranser, bogseringsuppdrag, isbrytning, magasinsuthyrning m.m.)
  • att upprätthålla och utveckla infrastrukturen inom hamnområdet (kajer, hamnbassäng, upplagsplatser, gator, järnvägsspår m.m.)
  • att underhålla kranar, maskiner, fordon, egna fartyg, fastigheter och övrig utrustning
  • Kalmar Hamn är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).
Senast uppdaterad: 4 oktober 2017
Publicerad: 2 oktober 2017