Kalmar hamns verksamhet

Kalmar Hamns affärsidé är att erbjuda hamnens kunder ett prisvärt, flexibelt och tillförlitligt utbud av service och tjänster av hög kvalitet. Vi ska finnas tillgängliga när och där kunderna behöver oss och alltid möta dem med deras bästa för ögonen och därmed också vara lyhörda för deras krav och önskemål.

Hamnarna i det svenska hamnväsendet är nödvändiga för näringslivet och dess logistik. Så även i Kalmarregionen, där Kalmar Hamn en betydelsefull samarbetspartner för näringslivet och för effektiva, säkra och prisvärda transporter.

Kalmar hamn arbetar huvudsakligen med:

  • att samordna fartygs- och varutrafiken i hamnen (ej fritidsbåtar, dessa ansvarar serviceförvaltningen för, 0480-45 04 37)
  • krankörning och annan godshantering
  • att erbjuda ett brett utbud av tjänster och service (avfallshantering, vatten och elleveranser, bogseringsuppdrag, isbrytning, magasinsuthyrning med mera)
  • att upprätthålla och utveckla infrastrukturen inom hamnområdet (kajer, hamnbassäng, upplagsplatser, gator, järnvägsspår med mera)
  • att underhålla kranar, maskiner, fordon, egna fartyg, fastigheter och övrig utrustning

Kalmar Hamn är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Fler sidor inom kalmar hamn ab

Kontakta Kalmar Hamn/Contact us

Här hittar du kontaktinformation till Kalmar Hamn

Kontakta förtroendevalda

Kontakta förtroendevalda Kalmar Hamn AB

Senast uppdaterad: 2 november 2020
Publicerad: 2 oktober 2017