Tyck till

Genom funktionen ”Tyck till” på vår webbplats har vi fått en enkel väg för våra kommuninvånare och anställda att komma med synpunkter på den kommunala verksamheten.

Under 2015 kom 887 synpunkter in den vägen. Synpunkterna handlar om alla delar av vår verksamhet och ger oss viktig information om vad som fungerar och vad som kan förbättras.

Vi följer upp alla synpunkter som kommer in och i de fall där kontaktuppgifter finns återkopplar vi också till avsändaren.

Under 2016 har antalet inskickade synpunkter ökat ordentligt och vi räknar med att få in ungefär 30% fler än förra året.

Så här fördelade sig synpunkterna från ”Tyck till” 2015 utifrån typ och förvaltning: 

Cirkeldiagram Tyck till
stapeldiagram Tyck till

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar

Publicerad: 4 juli 2017