Fortsatt starkt företagsklimat i Kalmar 2018

Kalmar kommun har fortsatt ett starkt företagsklimat. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning där företagarna själva har rankat Kalmar på plats 76 av Sveriges 290 kommuner.
– Den positiva trenden för Kalmars del är fortsatt tydlig. Den visar att förändring är möjligt och målmedvetet arbete ger resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

År 2005 låg Kalmar kommun på plats 229 i Svenskt Näringslivs ranking, år 2017 på plats 75 och nu år 2018, på plats 76. Kalmar tappar alltså en placering.
– Vi är glada för att det långsiktiga arbetet har gett resultat och att vi har stabiliserat oss på en högre nivå. Bland residensstäder har vi Sveriges tredje bästa placering. Men vi är inte nöjda, berättar Johan Persson.

Att det är viktigt att ha ett bra företagsklimat i Kalmar poängterar Johan Persson. Det handlar om att ge möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler.
– Det är otroligt viktiga förutsättning för utvecklingen av hela vår välfärd. En god infrastruktur är en av de viktigaste parametrarna för fortsatt god utveckling i regionen. Därför är det är roligt att se att Vägnät, tåg och flyg ändrat riktning från förra året och nu gått upp 28 placeringar. Likaså Tele- och IT-nät, förklarar Johan Persson.

Näringslivschef Thomas Davidsson menar att de goda resultaten i olika mätningar är frukten av långsiktighet och ett kvitto på att medarbetare inom hela kommunen gör ett bra jobb i mötet med företagarna.
– Vi är bra och vi kan bli bättre. Det interna arbetet med service, tillämpning av lagar och regler och tjänstemäns attityder till företagare kan utvecklas. Alla måste dra sitt strå till stacken och det är viktigt att vi fortsätter jobba både brett och tillsammans över förvaltnings- och bolagsgränser. Det finns inga genvägar, menar Thomas Davidsson.

Bland de positiva förändringarna i mätningen märks Skolans attityder till företagande som tagit bra kliv i rätt riktning samt parametern Tillgång till kompetens.
–  Just kompetensförsörjningen har länge varit en högaktuell fråga och det är roligt att se att siffrorna pekar åt rätt håll. Vi har en stark inflyttning till kommunen där Linnéuniversitetet och dess möjligheter för hela länet är en styrka och framgångsfaktor. Kalmar och Kalmarsundsregionen är helt enkelt attraktiv och lockar, avslutar Johan Persson. 

Rankingen, som baseras till två tredjedelar på företagens enkätsvar och till en tredjedel på statistiska faktorer, hittar du i sin helhet på foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarna ger Kalmar kommun gott betyg

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Senast uppdaterad: 3 oktober 2018
Publicerad: 3 juli 2017