Aktuell hållbarhet

Kalmar kommun klättrar från plats 79 till plats 32 när tidningen Aktuell hållbarhet rankar Sveriges miljöbästa kommuner 2017.

Förväntningarna på vad som ska ingå i en kommuns miljöarbete ökar ständigt. Kraven höjs på nationell nivå och invånarnas efterfrågan på ett seriöst miljöarbete ökar. Varje år får Sveriges 290 kommuner svara på frågor om hur de arbetar med allt från att fasa ut farliga ämnen i verksamheten till vilken miljöhänsyn som tas vid finansiella placeringar.

–Att vi hamnar i det övre skiktet bland Sveriges kommuner beror på att vi har ett brett och systematiskt miljöarbete, säger Bertil Dahl (V). Det finns ett stort engagemang bland våra förvaltningar och bolag.

Ingemar Einarsson (C), förklarar att arbetet lett till flera praktiska förändringar i kommunens verksamheter.

–Ett konkret exempel är att vi är på god väg att skapa klimatneutrala samhällsbetalda resor till 2020, bland annat genom att vi successivt går över till biogasbilar och elbilar, berättar han.

Fokus i 2017 års rankning låg på kemikalier och klimat, områden som vi i Kalmar kommun arbetat mycket med. Många frågor handlade också om hållbar upphandling, vilket vi blivit ännu bättre på det senaste året.

–Vi ser just nu över systematiken kring våra upphandlingskrav. Det handlar bland annat om att ställa tydligare krav på mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, att underlätta för vissa grupper att komma in på arbetsmarknaden och om att ställa skarpa, men relevanta miljökrav. Och såklart om att följa upp kraven, säger Sara Gripstrand, strateg för ekologisk hållbarhet. Vi ska heller inte glömma att Kalmar kommun sedan länge är en förebild inom vattenområdet, framförallt när det gäller att motverka övergödning.

Nu tar vi nya tag för ett ännu bättre resultat i nästa års mätning.

–Vi ska säkerställa att vi får med FN:s nya hållbarhetsmål Agenda 2030 i vårt arbete, säger Bertil Dahl. Sedan ska vi se över vår konsumtion så att vi använder våra gemensamma resurser på smartast möjliga sätt. Och givetvis fortsätta göra Kalmar till Sveriges bästa cykelkommun!

Fler sidor inom jämförelser, service och kvalitet i verksamheter

Barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser barn- och ungdomsvården

Brukarundersökningar socialförvaltningen

Brukarundersökningarna är en del i arbetet att ständigt förbättra socialförvaltningens verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet 2018

SCB:s medborgarundersökning

Invånarnas positiva inställning till kommunen fortsätter enligt SCB:s medborgarundersökning 2020.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser 2014 är den femte rapporten om vården och omsorgen av äldre

Övriga länkar

Publicerad: 4 juli 2017