Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens nämnder och organisationerna för människor med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Tillgänglighetsrådets intressebevakning ska vara kommunövergripande. Den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare”, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen anger inriktningen:

 • att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning
 • att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning
 • att flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska ges likvärdiga förutsättningar för självständighet, självbestämmande och god hälsa.

Tillgänglighetsrådet ska inte behandla enskilda personers ärenden.

Kalmar kommun, kommunens tillgänglighetsråd och Antidiskrimineringsbyrån Sydost har tillsammans tagit fram en tillgänglighetsstämpel för butiker, affärer och restauranger.

Stämpeln är ett klistermärke som visar att man arbetar för att utveckla tillgängligheten och att man håller en viss tillgäng nivå. Denna kan erhållas i brons, silver, eller guld beroende på nivån för tillgänglighet.

Så bedömer vi tillgängligheten

Bedömningarna bygger på objektiva och mätbara kriterier som bland annat baseras på Myndigheten för delaktighet och Boverkets krav. Totalt bedöms 30 punkter. Alla punkter har samma värde – godkänt eller icke-godkänt. Antalet godkända punkter delas med alla 30 punkter och på så sätt får man ett procentuellt värde som kan ge en brons-, silver-, eller guldutmärkelse.

Vi vill stimulera arbetet för ökad tillgänglighet

Syftet med tillgänglighetsstämpeln är att stimulera arbetet för ökad tillgänglighet och att lyfta fram positiva föredömen. Tillsammans med den tilldelade stämpeln får man också förslag på åtgärder för fortsatt tillgänglighetsarbete.

En förbättrad tillgänglighet gynnar alla!

Deltagandet i att få en tillgänglighetsstämpel bygger helt på frivillighet.

Tilldelade stämplar hittills:

Guld

 • Aima
 • Restaurang Bryggan
 • Hemköp
 • Taco bar
 • Cayenne

Silver

 • Outnorth
 • Scorette
 • Lindex
 • Joy
 • Arnolds
 • Totties
 • Stjärnurmakarna
 • Flash

Brons

 • Mikara
 • McDonalds
 • Busfrö

Rådets ordföranden

Dzenita Abazalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (S), ordförande
Krister Ekström, vice ordförande

I rådet finns representanter för:

 • Afasiförbundet Kalmar med omnejd
 • Astma- och allergiförbundet
 • Kalmarbygdens FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • Njurföreningen i Kalmar län
 • Reumatikerföreningen Kalmar
 • SRF – Synskadades riksförbund
 • RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa
 • Strokeföreningen Kalmar kommun
 • Personskadeförbundet RTP
 • Neuro Kalmar kommun
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar län

Sammanträdesdagar för 2019

 • 16 maj
 • 3 oktober
 • 5 december

Kallelser, handlingar och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019
2018
2017
2016
2015

Kontakt

Fler sidor inom så arbetar vi med tillgänglighet

Enkelt avhjälpta hinder

Det är viktigt att göra vår miljö tillgänglig för alla invånare i kommunen utifrån deras behov

Free wheel

För dig som är rullstolsburen och turist i Kalmar finns Free Wheel att låna så att du lättare ska kunna ta dig fram

Kalmar kommuns tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun

Tillgänglighet i lokaler

Sammanställning över tillgängligheten i Kalmar kommuns samt en del angränsande lokaler

Vi prioriterar tillgänglighet! - Tilllgänglighetsstämpel

Kalmar kommun, kommunens tillgänglighetsråd och Antidiskrimineringsbyrån Sydost har tillsammans tagit fram en tillg...

Senast uppdaterad: 21 mars 2019
Publicerad: 15 juni 2017