Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens nämnder och organisationerna för människor med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ. Tillgänglighetsrådets intressebevakning ska vara kommunövergripande.

Ny nationell funktionshinderpolitik

Riksdagen beslöt i november 2017 om en ny nationell funktionshinderpolitik för tiden 2017-2025.

Utgångspunkter för strategin är:

 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Agenda 2030
 • Europarådets funktionshinderstrategi 2017- 2023.

Det nationella målet
Det nationella målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Människors olika behov och förutsättningar ska inte vara avgörande för möjligheten till delaktighet. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnperspektivet ska beaktas. Funktionshinderpolitiken är alltså en rättighets- och jämlikhetsfråga.

Inriktningen för arbetet

För att nå målet inriktas arbetet mot fyra prioriterade områden som är ömsesidigt beroende av varandra.

 • Principen om universell utformning
 • Befintliga brister i tillgängligheten
 • Individuella stöd och lösningar för individens självbestämmande
 • Att förebygga och motverka diskriminering.

Kalmar kommun, kommunens tillgänglighetsråd och Antidiskrimineringsbyrån Sydost har tillsammans tagit fram en tillgänglighetsstämpel för butiker, affärer och restauranger.

Stämpeln är ett klistermärke som visar att man arbetar för att utveckla tillgängligheten och att man håller en viss nivå. Denna kan erhållas i brons, silver, eller guld beroende på nivån för tillgänglighet.

Så bedömer vi tillgängligheten

Bedömningarna bygger på objektiva och mätbara kriterier som bland annat baseras på Myndigheten för delaktighet och Boverkets krav. Totalt bedöms 30 punkter. Alla punkter har samma värde – godkänt eller icke-godkänt. Antalet godkända punkter delas med alla 30 punkter och på så sätt får man ett procentuellt värde som kan ge en brons-, silver-, eller guldutmärkelse.

Vi vill stimulera arbetet för ökad tillgänglighet

Syftet med tillgänglighetsstämpeln är att stimulera arbetet för ökad tillgänglighet och att lyfta fram positiva föredömen. Tillsammans med den tilldelade stämpeln får man också förslag på åtgärder för fortsatt tillgänglighetsarbete.

En förbättrad tillgänglighet gynnar alla!

Deltagandet i att få en tillgänglighetsstämpel bygger helt på frivillighet.

Tilldelade stämplar hittills:

Guld

 • Aima
 • Restaurang Bryggan
 • Hemköp
 • Taco bar
 • Cayenne
 • Kappahl
 • The Body Shop

Silver

 • Outnorth
 • Scorette
 • Lindex
 • Joy
 • Totties
 • Stjärnurmakarna

 • Valdi

Brons

 • McDonalds
 • Busfrö
 • Hagelins & co

Rådets ordföranden

Dzenita Abazalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (S), ordförande
Krister Ekström, vice ordförande

I rådet finns representanter för:

 • Afasiförbundet Kalmar med omnejd
 • Astma- och allergiförbundet
 • Kalmarbygdens FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • Njurföreningen i Kalmar län
 • Reumatikerföreningen Kalmar
 • SRF – Synskadades riksförbund
 • Autism- och aspergerförbundet
 • Strokeföreningen Kalmar kommun
 • Personskadeförbundet RTP
 • Neuroförbundet Kalmar kommun
 • Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar län
 • DHR – Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet

Sammanträdesdagar för 2022

 • 2 mars
 • 1 juni
 • 28 september
 • 30 november
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Kontakt

Fler sidor inom så arbetar vi med tillgänglighet

Enkelt avhjälpta hinder

Det är viktigt att göra vår miljö tillgänglig för alla invånare i kommunen utifrån deras behov

Freewheel

För dig som är rullstolsburen och besöker Kalmar finns Freewheel att låna så att du lättare ska kunna ta dig fram

Kalmar kommuns tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun

Tillgänglighet i lokaler

Sammanställning över tillgängligheten i Kalmar kommuns samt en del angränsande lokaler

Vi prioriterar tillgänglighet! - Tilllgänglighetsstämpel

Kalmar kommun, kommunens tillgänglighetsråd och Antidiskrimineringsbyrån Sydost har tillsammans tagit fram en tillg

Senast uppdaterad: 18 maj 2022
Publicerad: 15 juni 2017