Kalmar kommuns tillgänglighetspris

I februari 2015 beslutade kommunfullmäktige om att inrätta ett årligt tillgänglighetspris i syfte att uppmuntra insatser som ökar tillgängligheten för funktionsnedsatta.

Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, organisation eller företag vars insats haft eller har specifik betydelse för tillgängligheten.

Pristagare utses av kommunstyrelsen och priset består av 15 000 kronor och ett diplom.

Motivering:

"Kalmarbygdens Fältrittklubb har i många år bedrivit ridning för funktionshindrade genom samverkan med särskola, gymnasiesärskola, boenden och rehabilitering. Möjligheten till ridning stärker den ridande såväl till kropp som själ. Det förbättrar balansen och ger möjlighet att få komma ut i naturen. Ridningen bedrivs alla vardagar i veckan och vänder sig till funktionshindrade barn men även vuxna, de äldsta är i 60-årsåldern."

Motivering:

"Butiken uppfyller föredömligt kraven på god tillgänglighet. Den har en välkomnande entré utan hinder, breda gångar mellan hyllorna och det finns inga nivåskillnader inne i butiken. Skyltar och prismärkningar är lätta att upptäcka och läsa och belysningen är god.

Personalen har ett bra bemötande och personlig service erbjuds om man önskar. För att kontakta personal finns en telefon vid återvinningsstationen.Som en extra positiv sak kan nämnas, även om det inte är butikens ansvar, att det finns goda parkeringsmöjligheter i den absoluta närheten."

Motivering:

"Projekt Fritidskanalen, vars syfte är att ge barn under 12 år med särskilda behov och funktionsnedsättningar en aktivare fritid, har på kort tid lyckats skapat flera nya fritidsaktiviteter där alla kan vara med oavsett funktionsnedsättning. Man har skapat möjlighet till egen delaktighet och skräddarsytt aktiviteter efter behov från målgruppen, skapat ett ökat samarbete mellan föreningar och höjt kompetensen hos ledare.

Projektet har även startat en hemsida med ett samlat utbud av fritidsaktiviteter för målgruppen samt byggt ett nätverk och en plattform för föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Tillgänglighetspriset 2016 på 10 000 kr är ett bevis på att en rik fritid kan och ska gälla för alla! "

Motivering:

"Kalmar kommuns första tillgänglighetspris tilldelas Krögers Pub & Restaurang för deras föredömliga ny- och ombyggnation. Krögers Pub & Restaurang visar att det går att göra även äldre fastigheter tillgängliga för alla och dit alla är välkomna på riktigt! På Krögers Pub & Restaurang finns både entré och toalett anpassade för funktionsnedsatta och en hiss så att alla kan delta i aktiviteter på samtliga våningar."

Kontakt

Fler sidor inom så arbetar vi med tillgänglighet

Enkelt avhjälpta hinder

Det är viktigt att göra vår miljö tillgänglig för alla invånare i kommunen utifrån deras behov

Free wheel

För dig som är rullstolsburen och turist i Kalmar finns Free Wheel att låna så att du lättare ska kunna ta dig fram

Tillgänglighet i lokaler

Sammanställning över tillgängligheten i Kalmar kommuns samt en del angränsande lokaler

Tillgänglighetsrådet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Vi prioriterar tillgänglighet! - Tilllgänglighetsstämpel

Kalmar kommun, kommunens tillgänglighetsråd och Antidiskrimineringsbyrån Sydost har tillsammans tagit fram en tillg...

Senast uppdaterad: 26 september 2019
Publicerad: 26 februari 2018