Kalmar kommuns tillgänglighetspris

Vi vill uppmärksamma goda exempel på tillgänglighetsarbete och delar därför årligen ut ett tillgänglighetspris.

Varför ett tillgänglighetspris?

Syftet är att uppmärksamma goda insatser som bidrar till att förbättra livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Insatserna kan handla om ökad fysisk tillgänglighet men också om kommunikation och bemötande.

Vem och vilka som kan få priset

Priset kan delas ut till enskild person, grupp, förening, organisation eller företag vars insats haft eller har specifik betydelse för tillgängligheten.

Prisets innehåll och utdelning

Priset består av 15.000 SEK och ett diplom som delas ut under högtidliga former vid ett speciellt tillfälle. Pristagare utses av kommunstyrelsen och bereds av Kalmar kommuns tillgänglighetsråd.

Kommunen förbehåller sig dock rätten att premiera en insats som kommit till kommunens kännedom även på ett annat sätt. Likaså förbehåller kommunen sig rätten att avstå från att dela ut ett pris ett år.

2020 - Krister Ekström och Jennie Folkesson Hinkel

"Krister Ekström är välkänd inom funktionsrättsrörelsen. Som ordförande i Neuro Kalmar, styrelseledamot i Funktionsrätt Kalmar län och vice ordförande i Kalmar kommuns tillgänglighetsråd är han djupt engagerad i att riva hindren och öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Krister ställer alltid upp när hans kunskaper och erfarenheter behövs i olika sammanhang. Kristers vänliga, öppna och lyhörda bemötande gentemot alla han möter bör särskilt framhållas.

Jennie Folkesson Hinkel är specialpedagog och jobbar hela dagarna med barn och ungdomar. Det har inte hindrat henne från att lägga både kvällar, helger och semester på Skälbys 4H-gård där hon arrangerar kurser och läger för barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tack vare Jennie får barn med särskilda behov möjlighet att rykta en ponny, klippa ull av ett får och gosa med kaninerna. Precis som alla andra barn. Hon är även föreningens ordfö-rande och jobbar hårt för att alla ska känna sig lika välkomna och delaktiga."

2019 - Brigbys AB

”Efter en påbörjad kontakt 2007 har socialförvaltningens samarbete med Brigbys AB utökats successivt tack vare företagets goda bemötande, nyfikenhet och öppenhet mot samhällsintegrerad verksamhet.

Tillgängligheten hos Brigbys har resulterat i en anställning av en person från daglig verksamhet, flera stycken individuella placeringar, en företagsgrupp som består av nio personer, flera anpassade arbetsuppgifter och en inkludering i gruppen som ger meningsfullhet och social gemenskap för personer med funktionsnedsättning.

Det lilla familjeföretaget har visat stor vilja att utveckla sitt samarbete med daglig verksamhet, anpassat sig mycket för att arbetsuppgifterna ska fungera för brukarna och varit lyhörda för nya tankar och idéer.

Det räcker att gå in på Brigbys hemsida för att få en känsla för deras fina tankesätt kring samhörighet. Där möts man med en bild på hela familjen Brigbys.”

2018 - Kalmarbygdens fältrittklubb

"Kalmarbygdens Fältrittklubb har i många år bedrivit ridning för funktionshindrade genom samverkan med särskola, gymnasiesärskola, boenden och rehabilitering. Möjligheten till ridning stärker den ridande såväl till kropp som själ. Det förbättrar balansen och ger möjlighet att få komma ut i naturen. Ridningen bedrivs alla vardagar i veckan och vänder sig till funktionshindrade barn men även vuxna, de äldsta är i 60-årsåldern."

2017 - Hemköp Kvarnholmen

"Butiken uppfyller föredömligt kraven på god tillgänglighet. Den har en välkomnande entré utan hinder, breda gångar mellan hyllorna och det finns inga nivåskillnader inne i butiken. Skyltar och prismärkningar är lätta att upptäcka och läsa och belysningen är god.

Personalen har ett bra bemötande och personlig service erbjuds om man önskar. För att kontakta personal finns en telefon vid återvinningsstationen.Som en extra positiv sak kan nämnas, även om det inte är butikens ansvar, att det finns goda parkeringsmöjligheter i den absoluta närheten."

2016 - Fritidskanalen, Lindsdals IF

"Projekt Fritidskanalen, vars syfte är att ge barn under 12 år med särskilda behov och funktionsnedsättningar en aktivare fritid, har på kort tid lyckats skapat flera nya fritidsaktiviteter där alla kan vara med oavsett funktionsnedsättning. Man har skapat möjlighet till egen delaktighet och skräddarsytt aktiviteter efter behov från målgruppen, skapat ett ökat samarbete mellan föreningar och höjt kompetensen hos ledare.

Projektet har även startat en hemsida med ett samlat utbud av fritidsaktiviteter för målgruppen samt byggt ett nätverk och en plattform för föräldrar med barn med funktionsnedsättning. Tillgänglighetspriset 2016 på 10 000 kr är ett bevis på att en rik fritid kan och ska gälla för alla! "

2015 - Krögers pub och restaurang

"Kalmar kommuns första tillgänglighetspris tilldelas Krögers Pub & Restaurang för deras föredömliga ny- och ombyggnation. Krögers Pub & Restaurang visar att det går att göra även äldre fastigheter tillgängliga för alla och dit alla är välkomna på riktigt! På Krögers Pub & Restaurang finns både entré och toalett anpassade för funktionsnedsatta och en hiss så att alla kan delta i aktiviteter på samtliga våningar."

Kontakt

Fler sidor inom så arbetar vi med tillgänglighet

Enkelt avhjälpta hinder

Det är viktigt att göra vår miljö tillgänglig för alla invånare i kommunen utifrån deras behov

Freewheel

För dig som är rullstolsburen och besöker Kalmar finns Freewheel att låna så att du lättare ska kunna ta dig fram

Tillgänglighet i lokaler

Sammanställning över tillgängligheten i Kalmar kommuns samt en del angränsande lokaler

Tillgänglighetsrådet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Vi prioriterar tillgänglighet! - Tilllgänglighetsstämpel

Kalmar kommun, kommunens tillgänglighetsråd och Antidiskrimineringsbyrån Sydost har tillsammans tagit fram en tillg...

Senast uppdaterad: 7 september 2021
Publicerad: 26 februari 2018