Freewheel

Bild på en freewheel för utlåning. Freewheel är en sorts tre-hjulig rullstol

I Kalmar kan du låna ett Freewheel när du är på besök!

Kalmar är en gammal och vacker stad men inte alltid så lätt att ta sig fram i. Vi arbetar ständigt på att öka tillgängligheten och om du är rullstolsburen kan ett Freewheel underlätta för dig.

Freewheel finns att låna på Kalmar kommuns kontaktcenter (Östra Sjögatan 18) både för turister och för Kalmarbor som är på tillfälligt besök på Kvarnholmen.

Fler sidor inom så arbetar vi med tillgänglighet

Enkelt avhjälpta hinder

Det är viktigt att göra vår miljö tillgänglig för alla invånare i kommunen utifrån deras behov

Kalmar kommuns tillgänglighetspris

Tillgänglighetspriset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun

Tillgänglighet i lokaler

Sammanställning över tillgängligheten i Kalmar kommuns samt en del angränsande lokaler

Tillgänglighetsrådet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Vi prioriterar tillgänglighet! - Tilllgänglighetsstämpel

Kalmar kommun, kommunens tillgänglighetsråd och Antidiskrimineringsbyrån Sydost har tillsammans tagit fram en tillg

Senast uppdaterad: 17 januari 2023
Publicerad: 15 juni 2017