Så arbetar vi med jämställdhet

Logotype jämställdhetsarbete

Kalmar kommun ska vara en kommun där kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.