Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Klimatpriset 2020

Kalmar kommuns klimatpris

Vatten- och miljönämnden har beslutat att Kalmar kommun ska dela ut ett externt klimatpris. Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, forskare, organisation eller företag verksamma i kommunen som geografiskt område.

Om priset

Syftet med priset är att lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel. Tilldelningen av priset har också ett syfte att stimulera till att utveckla metoder och arbetssätt som förstärker arbetet på olika arenor inom samhället.

Priset består av 15 000 kronor samt ett diplom. Beslut om pristagare fattas av vatten- och miljönämnden den 23 april 2020 och prisutdelningen sker i ett publikt och högtidligt sammanhang på nationaldagen den 6 juni 2020. Pristagaren får också möjlighet att informera om sitt arbete hos vatten- och miljönämnden samt i kommunfullmäktige.

Kriterier för nominering

Nomineringar till pristagare kan när som helst lämnas till Kalmar kommun. (Sista nomineringsdag för klimatpriset 2020 var 31 mars.)

Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, forskare, organisation
eller företag verksamma i kommunen som geografiskt område. Klimatpriset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i det lokala
klimatarbetet. Arbetet ska:

  • ha gett ett tydligt resultat inom området ”minskad klimatpåverkan”.
    Det kan handla om minskade utsläpp av växthusgaser, kolinlagring eller
    andra insatser som minskat verksamhetens klimatavtryck.

Eller

  • ha inspirerat andra till att på ett betydande sätt minska sin klimatpåverkan.
    Innovation och nya tankesätt ska premieras.

Alla utom vatten- och miljönämndens förtroendevalda får nominera kandidater.
Vi förbehåller oss rätten att premiera en insats som kommit till vår kännedom även på ett annat sätt. Vi förbehåller oss även rätten att avstå från att dela ut priset om tillräckligt underlag saknas.

Följande nomineringar kom in till Klimatpriset 2020

Widéns åkeri i Kalmar, Calmare Oas Café, Centralens Resebutik i Kalmar, Länsförsäkringar Kalmar län, Föreningen/nätverket Folk & Frö, Fridays for future, Elisabeth Zöttl (Fridays for future), Ljungbyåns vattenråd, More Biogas, Fanny Reje Franzén, Reko-ring Kalmar, Örjan Molander (Kalmar läns museum), Sofia Ekelund Fågelström (Svenska Kyrkan Kalmar), Eivor Andersson

Kontakt

Fler sidor inom ett grönare kalmar

Cirkulär konsumtion

I Kalmar ska det vara enkelt att dela, hyra, låna, laga och återanvända.

Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

God vattenstatus

Östersjön och alla kommunens vattendrag ska må bra och bidra till invånares och besökares livskvalitet.

Livskvalitet i ett grönt Kalmar

Att bevara och stärka naturen är bra för människors hälsa och skyddar mot klimatförändringar.

Miljöbokslut

Här kan du läsa om resultaten av miljöarbetet i Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 24 april 2020
Publicerad: 20 april 2020