Kalmarhems satsning på laddstolpar

För tre år sedan började Kalmarhem arbetet med att öka antalet laddstolpar till elbilar.

- Vi tycker att det är otroligt viktigt ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv att möjliggöra för en omställning till en fossilbränslefri fordonsflotta, säger Niclas Ohlslöf, fastighetsutvecklare Kalmarhem.

Idag har man 100 stycken (!) vid sina bostäder i Kalmars stadsdelar och i ytterområden som Lindsdal och Ljungbyholm. Den snabba utbyggnaden av laddstolpar har varit möjlig då de sökt bidrag via Naturvårdsverkets ”Klimatklivet” och därigenom fått 50% av investeringskostnaden. Satsningen med laddinfrastrukturen fortsätter och de kommer arbeta proaktivt med detta framöver, något som krävs för att få en snabb omställning till fossilbränslefria fordon. Deras mål är att 20% av parkeringsplatserna ska ha laddmöjligheter och de har redan uppnått 24% av målet.

- Vi måste ständigt arbeta för en klimatvänligare värld, där elbilsmöjlighet i hemmamiljö är en viktig del. Vi måste erbjuda laddmöjligheter i närheten av våra kunders bostäder för att vi ska få dem att byta till fossilbränslefria fordon.

Fler sidor inom ett grönare kalmar

Förskolan Trollet

Jobbar för en hållbar framtid

Kalmarsundsskolan

Serviceförvaltningen sänker energianvändningen

Lokalvården cyklar

Kannika cyklar i tjänsten

Publicerad: 9 april 2019