Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Cirkulär konsumtion

För att mänskligheten ska överleva på lång sikt behöver flödena i vårt samhälle gå från linjära till cirkulära. Inga icke förnybara resurser ska hamna på soptippen och de förnybara behöver användas så smart som möjligt.