Kalmar kommun och Kriminalvården erbjuder ny utbildning

Kriminalvården och Kalmar kommun har kommit överens om att skapa en ny ingång till yrket kriminalvårdare. Satsningen handlar om en förberedande kriminalvårdsutbildning med start i september och ges via Kunskapsnavet.

Kriminalvården växer och myndigheten bygger ut sin verksamhet på många orter i landet. I Kalmar kommun byggs en ny anstalt och ett nytt häkte. Ungefär 300 nya arbetstillfällen skapas, framför allt för kriminalvårdare.

– Kriminalvården har behov av medarbetare med många olika sorters bakgrund och erfarenheter, inte minst när det gäller språk. Därför är det värdefullt att vi på det här sättet, tillsammans med Kalmar kommun, kan skapa ytterligare ett sätt att visa vad rollen som kriminalvårdare handlar om. Ytterst handlar yrket om att göra landet säkrare och tryggare, säger Hans Lagerlöf, kriminalvårdschef i Kalmar.

- För oss som kommun känns det mycket positivt att kunna bidra till rätt kompetens och underlätta för den som är intresserad av att jobba som kriminalvårdare vid den nya anstalten, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Förlaga för andra orter

Den förberedande utbildningen ersätter inte Kriminalvårdens ordinarie kriminalvårdsutbildning, men är ett sätt att bredda kompetensen och förbättra förutsättningarna för att bli anställd.

- För oss som arbetar med kompetensförsörjning inom vuxenutbildningen ska det bli jätteroligt att få samarbeta med Kriminalvården och vara med och stötta deras behov att hitta kompetent personal. Bonusen är förstås att kunna erbjuda en intressant yrkesutbildning för våra kommuninvånare, säger Helen Keise, rektor för Kunskapsnavet.

Fakta om utbildningen

Utbildningen omfattar 40 veckor, och innehåller bland annat kurser om bevakning, säkerhet, psykologi, och det svenska rättssystemet. Det ingår även sex veckors praktik tillsammans med Kriminalvårdens personal. Den som vill gå vidare inom yrket har sedan möjlighet att söka tjänst som kriminalvårdare. Kursen berättigar till studiemedel, och kan också ge rätt till omställningsstudiestöd för den som exempelvis drabbats av uppsägning. För att vara behörig att söka utbildningen, krävs avslutad grundskola årskurs 9, eller motsvarande.

Om satsningen faller väl ut kan antalet utbildningsplatser öka från 20 till 40. Utbildningen kan också bli en förlaga för andra orter där Kriminalvården behöver nyanställa.

Senast uppdaterad: 27 februari 2023
Publicerad: 13 februari 2023