Nu är det dags att nominera till Kalmar kommuns arkitektur- och stadsbyggnadspris 2022

Allmänheten bjuds nu in att skicka in sina förslag på nomineringar till årets arkitektur- och stadsbyggnadspris. Stort som smått kan nomineras och det behöver faktiskt inte vara en byggnad.

– Arkitektur är något som berör alla och direkt bidrar till hur vi mår. Därför är det viktigt att uppmärksamma arkitektur och livsmiljöer som bidrar till att skapa det goda hållbara samhället. Det kan vara byggnader men lika gärna en offentlig mötesplats som till exempel en park eller ett torg, säger Maria Houmann, stadsarkitekt på Kalmar kommun.

Allmänheten har möjlighet att skicka in sina förslag på pristagare på kalmar.se/arkitektur-stadsbyggnadspris Länk till annan webbplats. fram till sista januari 2023.

Endast ett pris delas ut varje år och någon eller båda av följande två kriterier måste uppfyllas.

God arkitektur – en innovativ byggnad eller till- eller ombyggnad som är tilltalande i sig och i sitt sammanhang och som på ett kvalitativt sätt tillför värden till Kalmar.

och/eller

Hållbar livsmiljö – byggnadsverk, anläggning eller annat som bidragit till att utveckla en god livsmiljö, ekologiskt, socialt, ekonomiskt och gestaltningsmässigt.

Byggnadsverket eller insatsen ska ha färdigställts under 2022.

Efter en sammanställning kommer nomineringarna att presenteras på Kalmar kommuns webbplats. En beredningsgrupp föreslår pristagare och det slutliga beslutet fattas av samhällsbyggnadsnämnden i februari. Utdelningen av priset kommer att ske på Byggdagen som arrangeras av branschorganisationen Byggföretagen 9 mars.

Publicerad: 9 december 2022